לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות וללא עלות התקשרו כעת: 053-6242981

רכישת דירה

עצות שיעזרו לכם בטרם רכישת דירה יד שנייה

  • רצוי מאוד שתתייעצו עם עו"ד מקרקעין ונדל"ן מקצועי מטעמכם על מנת שיבדוק כי המוכר הוא אכן בעל הזכויות הרשום בדירה, האם זכויות המוכר בדירה משועבדות, מהו המצב התכנוני של הדירה, האם ישנן חריגות בניה בדירה וכיו"ב.

  • מומלץ בטרם קבלת ההחלטה בדבר רכישת הדירה לבדוק את הדירה ביום ובלילה, לבדוק את ​​ הסביבה בה נמצאת הדירה ​​ - שאין מטרדי רעש, זיהום אויר וכו', לשוחח עם שכנים המתגוררים בבנין, לבדוק שאין בדירה רטיבות ועוד. במידה והדירה נמצאת בבנין ישן מאוד, רצוי לשכור את שירותיהם של מהנדס ו/או חברת בדק בית לצורך איתור ליקויים בדירה.

  • רצוי ​​ ומומלץ כי אדריכל ו/או שמאי מקרקעין מטעמכם יבדוק כי הדירה נבנתה לפי היתר בניה ואת התאמתה של הדירה להיתר הבניה, כי לא בוצעה על ידי המוכר בניה בלתי חוקית בדירה, כי הדירה והצמדותיה תואמים את מסמכי רישום הבית המשותף וכיו"ב.

  • ​​ באם בכוונתכם ליטול הלוואה מבנק למשכנתאות חשוב לערוך בדיקות מקדמיות עוד ​​ בטרם ​​ החתימה על חוזה הרכישה, ​​ ולוודא מול הבנק כי תוכלו ליטול את סך ההלוואה לה הנכם זקוקים לצורך רכישת הדירה, שכן במידה ולא תוכלו לממן בסופו של דבר את רכישת הדירה תהיו חשופים להפרת חוזה הרכישה ולתשלום פיצוי מוסכם למוכר.

  • במידה ורשומה משכנתא על זכויות המוכר בדירה, יש לוודא כי תשלומי התמורה הראשונים משולמים קודם כל לבנק למשכנתאות לצורך הסרת המשכנתא של המוכר, ורק לאחר מכן יש לשלם את יתרת התמורה ישירות למוכר.

  • במידה וזכות המוכר בדירה הינה זכות חכירה חשוב כי עו"ד מקרקעין ונדל"ן מטעמכם יבדוק האם החכירה מהוונת, האם ישנה הגבלה כלשהי על העברת הזכויות בדירה וכיו"ב.  ​​​​ 

  • חשוב לקחת בחשבון כי בנוסף למחיר הדירה צפויות לכם גם הוצאות נוספות בגין רכישת הדירה כגון שכ"ט עורך דין מטעמכם, שכ"ט עו"ד מטעם הקבלן, ​​ מס רכישה, אגרות עבור רישומים בטאבו ו/או דמי טיפול עבור החברה המשכנת, תשלום עבור פתיחת תיק משכנתא, שכ"ט שמאי מקרקעין מטעם הבנק ממנו הנכם נוטלים הלוואה ועוד.

  • במידה והדירה רשומה על המוכר/ת בלבד ולא על בן/בת הזוג שלו​​ ​​ חשוב כי עו"ד מטעמכם ידרוש כי בן/בת הזוג שהדירה אינה רשומה על שמו/ה יתנו הסכמתם בכתב למכירת הדירה ולחתימת המוכר על כתב התחייבות לרישום משכנתא.

  • במידה ומכרת את דירתכם בטרם קניית הדירה, חשוב כי סך ומועדי התשלומים הנקובים בהסכם המכר יהיו תואמים לסך ולמועדי התשלומים שיצוינו בהסכם הרכישה, בכדי למנוע פיגור בתשלומים והפרת הסכם.

  • במידה וסיכמתם עם המוכר כי תכולה מסוימת נשארת בדירה דאגו לכך שהתכולה הנ"ל תהיה מפורטת בחוזה הרכישה.  ​​ ​​ ​​​​ 

מובהר כי הדברים אשר צוינו במאמר זה הינם תמציתיים וכלליים בלבד, וכי הם אינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין בטרם רכישת דירה ואין להסתמך עליהם בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית על פי המידע המפורט במאמר זה הינה על אחריות הקורא בלבד. ​​ 

 

משרד עו"ד ונוטריון מקרקעין ונדל"ן נורית נמדר-גורפינקל מלווה את הלקוח החל משלב הבדיקות המקדמיות ועד לחתימת החוזה והשלמת העסקה באופן אישי וצמוד ומעניק ללקוח ראש שקט וביטחון.

מוכר או קונה דירה? צור קשר עכשיו לעריכת עסקה בטוחה

נייד: 053-6242981

Call Now