לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות וללא עלות התקשרו כעת: 053-6242981

 

רכישת דירה מקבלן

עצות שיעזרו לכם לרכוש דירה מקבלן בצורה בטוחה

  • רצוי שלא לחתום על טופס הזמנת רכישה ולא לתת מקדמה לקבלן ו/או לאיש שיווק מטעם הקבלן בכדי שלא להיות כבולים בהסכם מחייב בטרם בוצעו על ידי עו"ד מקרקעין ונדל"ן מקצועי מטעמכם כל הבדיקות הנדרשות. זהו המקום להדגיש כי עוה"ד של הקבלן מייצג אך ורק את הקבלן ולא את רוכשי הדירה, וכי שכ"ט אשר משלמים לו רוכשי הדירה הינו בגין רישום הזכויות על שמם בדירה בלבד. ​​ 

  • מומלץ לבדוק בוועדה המקומית לתכנון ובניה באופן עצמאי ו/או באמצעות שירותיו של מהנדס ו/או אדריכל מה אמור להיות מוקם בסביבה בה עומד להיבנות הבנין - פארק, בתי ספר וכו', בכדי לוודא שאיכות החיים ו/או ערך הדירה לא יפגעו כתוצאה מהנ"ל.

  • ​​ בדקו שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים ומה המוניטין שלו. יש לבדוק מול הקבלן עמו נחתם חוזה הרכישה האם הוא גם הקבלן אשר יבצע את הבניה בפועל, ובמידה וישנו קבלן משנה לבדוק את זהותו וטיבו.

  • בדקו האם הוצא כבר היתר בניה לפרויקט ואת התאמתו לעסקה. במידה ולא קיים עדיין היתר בניה – יש לבדוק מה הצפי להוצאתו, ולוודא כי יש לכם אפשרות על פי חוזה הרכישה לבטל את החוזה במידה ולא יתקבל היתר בניה בתוך 6 חודשים ממועד חתימת החוזה.​​ 

  • חשוב ביותר לבדוק אלו ביטחונות נותן הקבלן כנגד התמורה המשולמת לו! רצוי מאוד כי הבניה תבוצע באמצעות ליווי של בנק מלווה, וכי כנגד כל תשלום אשר מבוצע על ידכם לחשבון הליווי באמצעות פנקס שוברים תימסר לכם ערבות בנקאית שלא ניתנת להחלפה, וכי הקבלן נושא בהוצאות של הנפקת הערבויות. במידה ואין ליווי בנקאי לפרויקט ונרשמות הערות אזהרה כערובה לביצוע תשלומי התמורה, יש לוודא כי התשלומים מתבצעים בהתאם לקצב התקדמות הבנייה בלבד.

  • בדקו כי לחוזה הרכישה מצורף מפרט לפי חוק המכר ומה כולל המפרט. כמו כן מומלץ לבקש חוות דעת מאדריכל לגבי טיב המפרט ושדרוגים שכדאי לערוך בדירה בטרם חתימת ההסכם, זאת על מנת שיכללו בנספח השינויים להסכם ושיבוצעו במועד המתאים לכך מבחינת קצב בניית הדירה.

  • עליכם להיות מודעים לכך שמעבר למחיר הדירה הכולל מע"מ יכולות להיות ​​ לכם הוצאות רבות נוספות שעליכם לקחת בחשבון, כגון: הפרשי הצמדה למדד, הוצאות בגין ביצוע שדרוגים בדירה, מס רכישה, שכ"ט עורך דין המייצג את הקבלן, תשלום עבור הכנת תשריט הבית המשותף, עלות בגין פתיחת תיק משכנתא ועוד.​​ 

  • יש לוודא כי החוזה כולל פיצוי כספי במקרה של איחור במסירה בהתאם לתיקון 5 לחוק המכר דירות.

  • וודאו כי יש לכם אפשרות להביא בטרם מסירת החזקה בדירה מומחה מטעמכם ו/או חברת בדק בית לצורך איתור ליקויים בדירה, וכי בטרם המסירה ייחתם פרוטוקול מסירה על ידי הקבלן ועל ידכם ובו יצוינו הליקויים שהתגלו בדירה והמועדים שבהם הקבלן מתחייב לתקנם. החוזה צריך לכלול ​​ סעיף שמתייחס להתחייבות הקבלן לתקן פגמים וליקויים שיתגלו בדירה בהתאם לחוק המכר.  ​​ ​​ ​​​​ 

  • וודאו כי יש לכם אפשרות להקדים תשלומים על מנת לחסוך הפרשי הצמדה, וכי התשלום האחרון מבין תשלומי התמורה יבוצע אך ורק לאחר שיינתן לבנין טופס 4 .

 

מובהר כי הדברים אשר צוינו במאמר זה הינם תמציתיים וכלליים בלבד, וכי הם אינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין בטרם רכישת דירה ואין להסתמך עליהם בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית על פי המידע המפורט במאמר זה הינה על אחריות הקורא בלבד. ​​ 

 

משרד עו"ד ונוטריון מקרקעין ונדל"ן נורית נמדר-גורפינקל מלווה את הלקוח החל משלב הבדיקות המקדמיות ועד לחתימת החוזה והשלמת העסקה באופן אישי וצמוד ומעניק ללקוח ראש שקט וביטחון.

מוכר או קונה דירה? צור קשר עכשיו לעריכת עסקה בטוחה

נייד: 053-6242981

Call Now