לתאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות וללא עלות התקשרו כעת: 053-6242981

מכירת דירה​​ 

עצות שיעזרו לכם בטרם מכירת דירה יד שנייה

  • אל תחתמו על זיכרון דברים בעת ניהול המו"מ המקדמי עם הקונה! זיכרון דברים הוא הסכם מחייב לכל דבר והחתימה עליו עלולה להטיל חיובים במס שבח ו/או בהיטל השבחה שיכולים להיחסך ו/או להיות מוקטנים באופן משמעותי לאחר שתבוצע בדיקה מקדמית ע"י עו"ד מקרקעין ונדל"ן מקצועי מטעמכם.

  • חשוב מאוד לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין ונדל"ן בכדי לבדוק מול הרשות המקומית האם קיים חיוב בהיטל השבחה בנוגע לדירה הנמכרת ומה גובהו.​​ 

  • חשוב מאוד להיוועץ עם עו"ד מקרקעין ונדל"ן בכדי לדעת האם על מכירת הדירה יחול מס שבח ומה גובה המס הצפוי ו/או האם ניתן וכדאי לבקש פטור ממס שבח בגין מכירת הדירה.  ​​​​ 

  • במידה ונרכשה כבר דירה חלופית בטרם המכירה, עליכם לדאוג כי מועדי ​​ התשלומים הקבועים בחוזה המכירה יהיו תואמים למועדים הקבועים בחוזה רכישת הדירה החלופית, זאת על מנת למנוע פיגור בתשלומים ו/או הפרת חוזה.

  • חשוב כי בהסכם המכר יצוין כי התשלום הראשון והתשלום האחרון ישולמו ע"י הקונה באמצעות המחאה בנקאית, זאת על מנת שלא תירשם חלילה הערת אזהרה על זכויותיכם בדירה מבלי ששולם לכם חלק מהתמורה ​​ ו/או תימסר החזקה בדירה לקונה מבלי ששולמה לכם מלוא התמורה.

  • בדקו כי התשלום הראשון הוא בסך של לפחות 10% מהתמורה, היות ובגין התשלום הנ"ל נרשמת הערת אזהרה לטובת הקונה על זכויותיכם בדירה, ויש לדאוג לכך שתוכלו לקבל פיצוי במקרה של הפרת החוזה על ידי הקונה.

  • במידה והקונה מתכוון לשלם חלק מהתמורה באמצעות הלוואה מובטחת במשכנתא, יש לוודא כי קיבל אישור עקרוני בכתב מהבנק באשר לסכום ההלוואה. רצוי לבדוק מראש מהו ההון העצמי של הקונה, בכדי שלא יווצר מצב בו לא תאושר בסופו של דבר ההלוואה לקונה. ​​ 

  • במידה והקונה נוטל הלוואה מבנק למשכנתאות לצורך מימון רכישת הדירה, חשוב שיצוין בהסכם כי היה והקונה לא יקבל בסוף את ​​ ההלוואה מכל סיבה שהיא, ​​ הוא עדיין יהיה מחויב לבצע את תשלומי התמורה על פי הסכם המכר.  ​​​​ 

  • במעמד חתימת ההסכם על עו"ד מטעמכם להחתים את הקונה על יפוי כח למחיקת הערת האזהרה שאמורה להירשם לטובתו בגין ההסכם, על מנת שבמקרה בו יפר הקונה את הסכם המכר, עו"ד יוכל לבצע מחיקה של הערת האזהרה הנ"ל באמצעות יפוי הכח הנ"ל.

10.יש לציין בהסכם המכר כי הקונה בדק וראה את הדירה וערך את כל הבדיקות התכנוניות ו/או המשפטיות בנוגע לדירה ולמקרקעין עליהם בנויה הדירה, וכי הוא רוכש את הדירה במצבה כפי שהיא (AS IS​​ ​​ ) במועד חתימת הסכם המכר.

מובהר כי הדברים אשר צוינו במאמר זה הינם תמציתיים וכלליים בלבד, וכי הם אינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין בטרם רכישת דירה ואין להסתמך עליהם בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית על פי המידע המפורט במאמר זה הינה על אחריות הקורא בלבד. ​​ 

 

משרד עו"ד ונוטריון מקרקעין ונדל"ן נורית נמדר-גורפינקל מלווה את הלקוח החל משלב הבדיקות המקדמיות ועד לחתימת החוזה והשלמת העסקה באופן אישי וצמוד ומעניק ללקוח ראש שקט וביטחון.

 

מוכר או קונה דירה? צור קשר עכשיו לעריכת עסקה בטוחה

נייד: 053-6242981

Call Now